MARCIN URBAŃCZYK

° ° °

Marcin Urbańczyk
Urodzony 10 kwietnia 1981 r. w Tychach. W 2007 r. ukończył studia na kierunku Grafika oraz Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2005 r. jeden semestr studiów zrealizował w York St. John, College of The University of Leeds w Wielkiej Brytanii (stypendium w ramach programu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus). Od 2007 r. jest asystentem w Katedrze Projektowania Graficznego. Zajmuje się plakatem, identyfikacją wizualną, grafiką cyfrową i malarstwem. m
www.marcinurbanczyk.com

° ° °

Posters by Marcin Urbańczyk • Powered by Pagemap ImageWall1.2