pigasus - polish poster gallery in Berlin PIGASUS - POLISH POSTER GALLERY • Danziger Strasse 52 • 10435 Berlin Prenzlauer Berg
HENRYK TOMASZEWSKI
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Henryk Tomaszewski Posters Diashow
Amigo - Henryk Tomaszewski Vintage Poster Original Poster Gallery Poster Shop Cyrk - Henryk Tomaszewski Vintage Poster Original Poster Gallery Poster Shop
Amigo

Filmplakat, Jahr: 1959
Cyrk

Zirkusplakat, Jahr: 1963
Przygody Pata i Patachona - Henryk Tomaszewski Vintage Poster Original Poster Gallery Poster Shop Rewizor - Henryk Tomaszewski Vintage Poster Original Poster Gallery Poster Shop Seans - Henryk Tomaszewski Vintage Poster Original Poster Gallery Poster Shop
Przygody Pata i Patachona

Filmplakat, 1957
Rewizor

Theaterplakat, 1957
Seans

Theaterplakat, 1980
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PIGASUS POLISH POSTER GALLERY • Danziger Str. 52 • 10435 Berlin • Tel.: (+49) 030 28 49 36 97