ŁUKASZ KLIŚ

° ° °

Łukasz Kliś
Geboren 1975 in Bielsko Biala. 1975-1995: eine ganz glückliche Kindheit.
Abschluss an der Akademie für Bildende Künste (Industriedesign) in Krakow im Jahre 2000.
Grafikdesigner und Dozent an der Schlesischen Universität in Katowice, Kunstinstitut in Cieszyn.
www.lukaszklis.com

° ° °

Łukasz Kliś
Urodzony w Bielsku-Białej, w 1975 roku.
W latach 1975–1995 – całkiem szczęśliwe dzieciństwo.
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydział Form Przemysłowych) w roku 2000.
Projektant-grafik i wykładowca (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Sztuki w Cieszynie).
www.lukaszklis.com

° ° °

Posters by Łukasz Kliś • Powered by Pagemap ImageWall1.2